Twitter şeffaflık raporu

Twitter açık bilgi alışverişi ilkesine bağlıdır.

İlk kez 2 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan ve yılda iki kez yayınlanmakta olan Twitter Şeffaflık Raporu, aldığımız hukuki taleplere, fikri mülkiyet ile ilgili taleplere ve e-posta gizliliğiyle ilgili en iyi uygulamalara ilişkin eğilimleri yansıtmaktadır. Rapor ayrıca bize bu talepler karşısında işlem yapıp yapmama konusunda da fikir vermektedir.

Bilgi talepleri

Hesap bilgilerine yönelik hukuki talepler

Ticari marka bildirimleri

Ticari marka ihlallerine ilişkin bildirimler

Reklam Şeffaflık Merkezi

Reklamveren Araması ve Reklam Bilgileri

Kaldırma talepleri

İçerik kaldırılmasına yönelik hukuki talepler

E-posta gizliliği

E-posta gizliliğiyle ilgili en iyi uygulamalar

Diğer kaynaklar

Diğer bilgiler ve kaynaklar

Telif hakkı bildirimleri

DMCA yayından kaldırma bildirimleri ve karşı bildirimler

Devlet kuruluşlarının TOS raporları

Devlet kuruluşlarının TOS raporları