ABD

Küçük grafikler Twitter'ın ilk Şeffaflık Raporundan itibaren görülen geçmiş eğilimleri temsil etmektedir. Yüzdeler önceki rapor ile son rapor arasındaki değişikliği göstermektedir.

ABD

ABD bilgi talepleri

Rapor Hesap bilgisi talepleri Bir kısım bilgilerin verilme yüzdesi Belirtilen hesaplar

NOT: Bu raporlardaki veriler mümkün olduğunca kesin ve kapsamlıdır.

Rakamlar hakkında

Bu veriler, ABD devlet kurumlarından hesap bilgilerine yönelik aldığımız taleplerin sayısını ve tamamen ya da kısmen uyduğumuz taleplerin yüzdesini içermektedir. İlk kez ABD'nin federal düzeyde ve eyalet düzeyinde gönderdiği taleplerin üst düzey bir dökümünü de ekledik (aşağıda).

San Francisco, California merkezli Twitter, Inc. olarak hesap bilgileri için aldığımız küresel devlet kurumu taleplerinin çoğunluğu ABD devlet kurumlarından gelmeye devam ediyor. Ocak ile Haziran 2016 arasında dünya genelinde aldığımız tüm hesap bilgisi taleplerinin %44'ü ABD'den geldi. Twitter, ABD kolluk kuvvetleri ve devlet kurumları tarafından gönderilen taleplerden etkilenen hesap sayısında %8'lik bir artış gördü. Birden fazla hesap için talep aldığımızda (genellikle geniş ölçekli soruşturmalardan kaynaklanır) taleplerin kapsamını mümkün oldukça daraltmaya çalışırız.

Twitter, eyalet düzeyi ile federal düzeyin birleştirildiği en çok talebi California, New York ve Virginia'dan aldı. En fazla talepte bulunan kurumlar ABD Federal Araştırma Bürosu (F.B.I.), ABD Gizli Servisi ve New York Belediyesi Bölge Savcılığı oldu. Ayrıca Twitter, yurt dışındaki ABD elçiliklerinden acil ve acil olmayan durumları bir arada içeren 25 bilgi talebi aldı.

NOT: Bu veriler ulusal güvenlik taleplerini içermez. ABD Özgürlük Yasası'nda belirtildiği gibi, aldığımız ulusal güvenlik taleplerini büyük ve şeffaf olmayan gruplar halinde rapor etmemiz zorunludur. ABD hükümetine karşı açtığımız davada (Twitter v. Lynch), talepleri gruplar halinde dahil etmemeyi seçtik ve gelecekteki raporlarda anlamlı rakamlar sunmayı umuyoruz. Twitter v. Lynch davası ve ulusal güvenlik taleplerini raporlama konusunda daha fazla şeffaflık çabamız hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki “Ulusal güvenlik güncellemesine” bakın.

CalECPA ve kullanıcı gizliliği

Twitter genellikle herhangi bir iletişim içeriğini ifşa etmek için yetki belgeleri ister (içerik ifşasının ciddi yaralanma veya hayat kayıplarını önleyebileceği durumlarda kanun tarafından izin verilen nadir acil durumlar hariç).

2015 yılında California, California'daki devlet kurumlarının e-posta ve metinlerin yanı sıra bir kullanıcının IP verileri gibi dijital kayıtları edinmek için arama kararı çıkartmasını isteyen  CalECPA kanununu meclisten geçirdi. Twitter, merkezi San Francisco, California'da bulunan bir şirket olarak CalECPA kanununu (Ocak 2016'da yürürlüğe girdi) uygulamaya çalışmakta ve eyaletten ya da uygun belgenin sunulamadığı veya diğer geçerli itirazların olduğu yetki alanlarında yerel kolluk kuvvetlerinden geçerli arama kararları istemektedir.

Bu raporlama döneminde Twitter, California eyaleti dışından 198 mahkeme celbi ve mahkeme kararını geri çevirmiştir. CalECPA ile ilgili yaklaşımımız, bu taleplerin %22'sinin California'ya uyarlanması, IP taleplerinin geri çekilmesi veya taleplerin tamamen geri çekilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu çabalar, etkilenen kullanıcıların %24'ünün, IP bilgilerinin toplanmasından önce CalECPA tarafından sağlanan gizlilik korumalarından (adli inceleme ve kullanıcı bildirimi hükümleri dahil) yararlanmasına olanak tanımıştır.

Yaşanan bir örnekte, Twitter'ı bir Twitter hesabıyla ilgili iletişim içerikleri ve diğer kayıtlar konusunda tanıklık yapıp belge sunması için bir hafta içinde Iowa'ya çağıran, mahkeme kararıyla yetkilendirilmiş bir mahkeme celbi aldık. Twitter, California sürecini yerine getirmek üzere Cezai Soruşturmaya Dahil Olmayan Bir Eyaletten Tanık Katılımının Güvenliğini Sağlamaya İlişkin Yeknesak Kanun'dan yararlanamayacağı endişeleriyle talebi geri çevirmiştir. CalECPA kapsamında uygun prosedür izlenseydi, iletişim içeriğini ve kullanıcı bildirimi korumalarını elde etmek için mevzuat tarafından açıkça bir arama kararı istenecekti. Eyalet yönetimi talebinde değişiklik yapmayı reddettikten sonra Twitter, mahkeme celbini bozmak ve kararı iptal etmek için başvuruda bulundu. Başvurumuzdan sonra mahkeme duruşma konusunu belirledi ve eyalet yönetimi mahkeme celbini geri çekip, mahkemeden duruşmayı iptal etmesini istedi.

Twitter, kullanıcılarımızın mahremiyet hakkını desteklemeye devam etmekte ve sektördeki ortaklarıyla işbirliği içinde korumayı artırmaya çalışmaktadır. CalECPA, dijital gizlilik koruma reformlarıyla ilgili doğru yönde atılmış bir adımdır.

Küresel bilgi talepleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen en son rapora bakın.

- -
- Requests
- Compliance
- Accounts Specified

Eyalete / bölgeye göre döküm (2016: Oca - Haz):

Eyalet adı: Federal | Eyalet/Yerel

 • Alaska    0 | 1
 • Alabama 3 | 6
 • Arkansas 1 | 7
 • Arizona 5 | 7
 • California 231 | 69
 • Colorado 4 | 8
 • Connecticut 16 | 18
 • District of Columbia 228 | 6
 • Delaware 2 | 2
 • Florida 41 | 50
 • Georgia 16 | 28
 • Guam    0 | 3
 • Hawaii    2 | 0
 • Iowa 1 | 12
 • Idaho 0 | 0
 • Illinois 123 | 38
 • Indiana 6 | 15
 • Kansas 0 | 5
 • Kentucky 3 | 13
 • Louisiana 3 | 15
 • Massachusetts 16 | 37
 • Maryland 22 | 59
 • Michigan 21 | 35
 • Minnesota 35 | 13
 • Missouri 5 | 13
 • Mississippi 0 | 4
 • Montana 0 | 1
 • Kuzey Carolina 17 | 21
 • Nebraska 0 | 1
 • New Hampshire 1 | 5
 • New Jersey 21 | 56
 • New Mexico 1 | 6
 • Nevada 1 | 8
 • New York 223 | 116
 • Ohio 16 | 42
 • Oklahoma 2 | 4
 • Oregon 3 | 6
 • Pennsylvania 20 | 34
 • Puerto Rico 1 | 5
 • Rhode Island 0 | 4
 • Güney Carolina 1 | 9
 • Güney Dakota 0 | 7
 • Tennessee 5 | 8
 • Texas 27 | 78
 • Utah 5 | 4
 • Virginia 425 | 23
 • Vermont 0 | 1
 • Washington 12 | 6
 • Wisconsin 5 | 17
 • Yurt dışındaki ABD Elçilik Ofislerinin talepleri 25

Dipnotlar

 • Bilgi talepleri, hem federal düzeyde hem de eyaletlerden alınan hukuki belgeleri içerir. Talepler, talep eden makamın bulunduğu yere göre belirli bir eyalete atfedilir.

Hukuki belge türleri

ABD için hukuki belge türleri

Rapor Mahkeme celpleri Mahkeme kararları Arama kararları Diğer

NOT: Bu raporlardaki veriler mümkün olduğunca kesin ve kapsamlıdır.  

Rakamlar hakkında

ABD'den alınan bilgi taleplerinin büyük bölümü üç hukuki belge biçiminden biriyle gelmektedir:

Mahkeme celpleri

 •  Mahkeme celpleri,Kayıtlı İletişimler Yasası kapsamında çıkarılan en yaygın hukuki belge türüdür, genellikle bir hakimin resmi onayını gerektirmez ve çoğunlukla bir hesapla ilişkili e-posta adresi ve IP kayıtları gibi temel abone bilgilerini alma amacıyla çıkarılır. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi Twitter, IP bilgilerini almak isteyen eyalet düzeyinde kolluk kuvvetlerinden arama kararı talep edebilir.

Mahkeme kararları

 • Mahkeme celplerinin aksine mahkeme kararları uygun bir mahkeme tarafından düzenlenmeli ve bir hakim tarafından imzalanmalıdır. Kolluk kuvvetleri, federal 2703(d) mahkeme kararları veya eyalet kanunlarındaki eşdeğerleri ile işlem bilgilerini (örneğin, DM'lerin "kimden", "kime" ve "tarih" alanları gibi, yazışmaların içerikle ilgili olmayan kısımları) talep edebilir.

Arama kararları

 • Dördüncü Değişiklik Maddesi'nde belirtildiği gibi, normalde yetki belgelerinin çıkartılması için en detaylı adli inceleme gereklidir. Yazışma içeriklerinin (örn. Tweet içeriği, DM içeriği, Vine'lar, Periscope yayınları) ifşa edilebilmesi için olası neden ve hakimin imzasıyla birlikte uygun şekilde verilmiş bir arama kararı gereklidir.

Diğer

 • Kolluk kuvvetlerinin yukarıdaki kategorilerin hiçbirine uymayan talepleri. Acil durum ifşa talepleri ve geçerli hukuki belge olmadan alınan diğer hesap bilgisi talepleri bunun örneklerindendir.

Bazı mahkeme kararı türleri

Karşılıklı adli yardım anlaşması talepleri

Karşılıklı adli yardım anlaşması (MLAT) talepleri, ABD içindeki bölge mahkemelerine Twitter'ın cezai soruşturmalar da dahil olmak üzere yabancı veya uluslararası bir mahkemedeki adli işlemde kullanılması amacıyla bilgi vermesine hükmetme yetkisi verebilir.

 • 2016: 1 Oca - 30 Haz: Alınan mahkeme kararlarının %8'i ve arama kararlarının %1'i 10 farklı ülkeden geliyordu ve MLAT prosedürlerine uygun olarak düzenlendiği açıkça belirlendi.

  • MLAT Belirlenen ülkeler: Kanada, Birleşik Krallık, Hollanda, İrlanda, Portekiz, Danimarka, İspanya, İsviçre ve Türkiye.

  • Twitter, yukarıdaki ölçüme yansıtılmayan diğer çapraz yetki alanı destek biçimlerini temel alarak yabancı devletler adına ABD'den başka bilgi talepleri alabilir.

 • 2015: 30 Haz - 31 Ara: 2015: Alınan mahkeme kararlarının %8'i ve arama kararlarının %1'i 12 farklı ülkeden geliyordu ve MLAT prosedürlerine uygun olarak düzenlendiği açıkça belirlendi.

  • Belirlenen ülkeler: Belçika, Kanada, Şili, Fransa, İrlanda, İtalya, Letonya, Meksika, Hollanda, İspanya, İsviçre ve Türkiye.

  • Alınan MLAT taleplerinin %21'i Hollanda'dan geliyordu.

 • 2015: 1 Oca - 30 Haz: Alınan mahkeme kararlarının %13'ü 8 farklı ülkeden geliyordu ve MLAT prosedürlerine uygun olarak düzenlendiği açıkça belirlendi.

  • Belirlenen ülkeler: Arjantin, Kanada, Şili, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Hindistan, Hollanda ve İspanya.

 • 2014: 1 Tem - 31 Ara: Alınan mahkeme/arama kararlarının %6'sı 8 farklı ülkeden geliyordu ve MLAT prosedürlerine uygun olarak düzenlendiği açıkça belirlendi.

  • Belirlenen ülkeler: Kanada, Estonya, Lübnan, Hollanda, Peru ve Türkiye. Belirlenen tüm MLAT'ların %39'u Hollanda'dan geliyordu.

 • 2014: 1 Oca - 30 Haz: Alınan mahkeme kararlarının %18'i 10 farklı ülkeden geliyordu ve MLAT prosedürlerine uygun olarak düzenlendiği açıkça belirlendi.

 • 2013: 1 Tem - 31 Ara: Alınan mahkeme kararlarının %1'i 5 farklı ülkeden geliyordu ve MLAT prosedürlerine uygun olarak düzenlendiği açıkça belirlendi.

 • 2013: 1 Oca - 30 Haz: Alınan mahkeme kararlarının %1'i 8 farklı ülkeden gelen geliyordu ve MLAT prosedürlerine uygun olarak düzenlendiği açıkça belirlendi.

Yakala ve takip et kararları

Başlangıçta telekomünikasyon sağlayıcılarından telefon numaralarını elde etmek için geliştirilmiş olan yakala ve takip et (PRTT) kararı (Twitter bağlamında), kolluk kuvvetlerine, genelde 60 gün için kararda tanımlanan hesaptan IP adresi kayıtlarını ve işlem bilgilerini (örneğin, yazışmaların "kimden", "kime" ve "tarih" alanları gibi içerik dışı kısmı) edinmelerine yönelik yasal yetki verir.

 • 2016: 1 Oca - 30 Haz: Alınan mahkeme kararlarının %11'i PRTT kararlarıdır.

 • 2015: 1 Tem - 31 Ara: Alınan mahkeme kararlarının %11'i PRTT kararlarıdır.

 • 2015: 1 Oca - 30 Haz: Alınan mahkeme kararlarının %11'i PRTT kararlarıdır.

 • 2014: 1 Tem - 31 Ara: Alınan mahkeme kararlarının %13'ü PRTT kararlarıdır.

 • 2014: 1 Oca - 30 Haz: Alınan mahkeme kararlarının %8'i PRTT kararlarıdır.

 • 2013: 1 Tem - 31 Ara: < Alınan mahkeme kararlarının %1'i PRTT kararlarıdır.

 • 2013: 1 Oca - 30 Haz: Alınan mahkeme kararlarının %5'i PRTT kararlarıdır.

Telefon Dinleme Kararları

Telefon Dinleme Kanunu (18 U.S.C. § 2511 ve sonraki maddeler) kapsamında çıkarılan kararlar, kolluk kuvvetlerinin hedeflenen bir kişiye ait gerçek zamanlı iletişimlerin içeriğini engellemesine veya toplamasına izin verir. Bugüne kadar Twitter bu tür bir mahkeme kararı almamıştır.

Mahkeme Yetki ve Sorumlulukları Yasası Kapsamındaki Kararlar

Mahkeme Yetki ve Sorumlulukları Yasası, bir mahkemenin önceki bir mahkeme kararını uygulamak üzere üçüncü taraflardan yardım istemesine olanak tanıyan 1789 tarihli bir ABD yasasıdır. Bu yasa, federal hakimlere kişilerden yasal sınırlar dahilinde eylemlerde bulunmayı isteme yetkisi verir. Bildiğimiz kadarıyla, Twitter'a Mahkeme Yetki ve Sorumlulukları Yasası kapsamında herhangi bir karar ulaşmamıştır. Ancak, Şubat 2016'da F.B.I., 227 yıllık bu kanun kapsamında 2015 San Bernardino silahlı saldırılarına ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak Apple'dan iPhone kilidini açmak için güvenlik korumalarını atlayacak bir yazılım geliştirmesini isteyen bir karar çıkardı. Apple, şirketin tüm Apple ürünü kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atmaya zorlanacağını ve bu kararın, Mahkeme Yetki ve Sorumlulukları Yasası'nın uygun bir kullanımı olmadığını iddia ederek karara itiraz etti. Diğer 16 şirketle birlikte Twitter, Apple'ın güvenliğini bozmak üzere tasarlanmış bir yazılım oluşturmaya FBI tarafından zorlanamayacağı iddiasını destekleyen bir bilirkişi başvurusunda bulundu. ABD Hükümeti, söz konusu iPhone cihazına başarıyla erişebildiğini ve şifrelemeyi aşmak için artık Apple’ın yardımına ihtiyaç duymadığını belirterek Apple'a karşı açılan davayı düşürdü.

Kullanıcı bildirimi

ABD'de kullanıcı bildirimi

Rapor Mühürlü taleplerin yüzdesi Kullanıcı bildirimi sağlanan taleplerin yüzdesi Mühürlü olmayan ve bildirim sağlanmayan yüzde

NOT: Bu raporlardaki veriler mümkün olduğunca kesin ve kapsamlıdır.

Rakamlar hakkında

Kolluk Kuvvetleri için Kılavuzda belirtildiği gibi, bunu yapmamız yasaklanmadıkça ya da talep, kullanıcı bildirimi politikamızın istisnalarından biri kapsamında olmadığı sürece, hesap bilgilerine ilişkin taleplerden etkilenen kullanıcıları bilgilendiriyoruz.

Dipnotlar

 • Kullanıcı bildirimi hakkında daha fazla bilgi Kolluk Kuvvetleri için Kılavuzda bulunabilir.
  • Mühürlü taleplerin yüzdesi:
   • ‘Mühürlü’ ifadesi, bir talep hakkında etkilenen kullanıcıları (veya başka birini) bilgilendirmemizi hukuk çerçevesinde yasaklayan bir mahkeme kararının olduğu anlamına gelir.
  • Kullanıcı bildirimi sağlanan taleplerin yüzdesi:
   • Bu yüzde, alınan toplam talep miktarı içinden bazı kullanıcı bildirimlerinin sağlandığı talep miktarını içerir.
   • Bunu yapmamız yasaklanmadıkça veya bildirim politikamızdaki istisnalar kapsamında olmadıkça, bilgileri talep edilen kullanıcılara hukuki belgenin bir kopyasıyla birlikte bu durumu bildiriyoruz.
  • Aşağıdaki nedenlerden biri ya da daha fazlası sebebiyle mühürlü olmayan ve bildirim sağlanmayan taleplerin yüzdesi:
   • Herhangi bir ifşa olmadan önce talebin talep sahibi tarafından geri çekilmesi.
   • Talebe yanıt olarak hiçbir bilginin ifşa edilmemesi.
   • Talebin kusurlu olması (örneğin, uygun olmayan yetki alanı, geçerli bir Twitter @kullanıcıadı belirtmemesi) nedeniyle hiçbir işlemin yapılmaması ve bilgilerin ifşa edilmemesi.
   • Talebin bir acil durum ifşa talebi olması; acil durumlar hakkında daha fazla bilgi için Kolluk Kuvvetleri için Kılavuzumuza bakın.
   • Yerel kanunlar bildirimde bulunmamızı yasaklayabilir.
   • Acil ve amaca zarar verebilecek durumlar da (örneğin, çocuk cinsel istismarı; tacizcilik; terör) önceden bildirimde bulunmayacağımız özel durumlar arasında sayılabilir.

Sınırsız süreyle çıkarılan gizlilik emirleri

Bunu yapmamız yasaklanmadıkça, devlet kurumlarının hesap bilgisi taleplerinden kullanıcıların haberdar edilmesi Twitter’ın politikasıdır. Ayrıca, önceden bildirim yasaklandığında, kullanıcıların müdahale edebilmeleri ve mümkün olduğunda kendi haklarını savunabilmeleri için bilgilerinin devlet kurumu tarafından istendiğini bilmesinin gerekli olduğuna inanmamız halinde, etkilenen kullanıcılara gecikmiş bir bildirimde bulunabiliriz.  

Twitter, sınırsız süreyle çıkarılan ifşa etme yasağı kararları (NDO) veya gizlilik emrinin sona ereceği açık bir tarih içermeyip, kullanıcıya hesabının bir bilgi talebine konu olduğunu bildirmemizi hukuk çerçevesinde yasaklayan NDO'lar alabilir. Bu kararları aldığımızda Twitter genellikle belirtilen bir süre içinde (örneğin, 90 gün) düzeltilmiş kararın gönderilmesini istemektedir. Bitiş tarihi belirtmeyen gizlilik emirlerinin anayasaya uygunluğunu sorgulayan yargı kararları bulunduğundan, soruşturma tamamlandıktan sonra kullanıcıları bilgilendirebilmemiz için Twitter, düzeltilmiş kararları talep sahiplerinden istemeye devam edecektir (söz konusu yargı kararlarının örneği: John Doe, Inc. v. Mukasey, 549 F.3d 861, 871 (2nd Cir. 2008)). Ayrıca, kolluk kuvvetlerinden süreci California eyaletine uyarlamalarını isteyerek, CalECPA’nın bildirim hükümlerinin uygulanması sayesinde süresiz ifşa etmeme yükümlülüklerinden kaçınabiliyoruz.

Twitter'ın cezai soruşturmalarda ABD devlet kurumlarından aldığı hukuki belgelerin yaklaşık yarısı bir tür ifşa etmeme yükümlüğü içerdiğinden ve ulusal güvenlikle ilgili herhangi bir hukuki belge bu tür yükümlülükler içereceğinden Twitter, ABD devlet kurumlarınca kullanılan prosedürlerin ve süresiz ifşa etmeme yükümlülükleri getirmeye izin veren diğer hukuki yetkilerin değişmesi için mücadele etmeye devam etmektedir.

Örneğin, Twitter kısa süre önce Microsoft'un, hakimlere süresiz NDO düzenleme yetkisi veren ECPA hükmünün anayasaya uygunluğuna itiraz ettiği Microsoft Corp. v. DOJ davasında bir bilirkişi başvurusunda bulundu. Twitter'ın süresiz NDO alma sıklığı, kullanıcı bildirimi çabalarımızı ve Birinci Anayasa haklarını etkilemektedir. Bilirkişi başvurumuzda belirtildiği gibi, 2015 yılıyla 2016'nın ilk yarısını kapsayan dönemde Twitter, Depolanmış İletişime Dair Kanun kapsamında 6.432 kez müşteri bilgilerini vermeye zorlandığı hukuki belgeler aldı. Bunlardan 3.315 tanesi Bölüm 2705(b) kapsamında yayın yasaklarıyla birlikte gönderildi. 784 tanesi ise Depolanmış İletişime Dair Kanunun eyalet düzeyindeki muadilleri gibi eyalet yetkileri kapsamında yayın yasağı içeriyordu. Diğer bir deyişle, ifşaya zorlayan hukuki belgelerin %64'üne yayın yasağı eşlik etmiş, %52'si ise özellikle Bölüm 2705(b) kapsamında yayın yasağı ile birlikte gönderilmiştir. Ayrıca, hükümet Bölüm 2705(b) kapsamında yayın yasakları elde ettiğinde, ifşa etmeme yükümlülüklerinin %47'si (3315 örnekten 1565 tanesi) süresizdi. Bu oran, Depolanmış İletişime Dair Kanun kapsamında alınan zorlayıcı hukuki belgenin türüne bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bölüm 2705(b) kapsamındaki yayın yasaklarının %63'ü süresiz olmakla birlikte arama kararlarına eşlik etmiştir (83/131); %33'ü 18 U.S.C. § 2703(d) mahkeme kararları ile birlikte (146/436), %49'u ise mahkeme celpleri eşliğinde gönderilmiştir (1.336/2.748). Celp göndermek için mahkeme onayına ihtiyaç duymayacak devlet kurumları, ifşa etme yasağı getirmek için ayrı bir mahkeme kararına ihtiyaç duyduğundan, mahkeme celplerine eşlik eden Bölüm 2705(b) kararlarının oranının yüksek olması özellikle dikkate değerdir.

Yakın zamanda, hem cezai hukuk belgeleri hem de ulusal güvenlikle ilgili hukuki belgeleri bağlamında süresiz gizlilik emirlerini reddeden birkaç yargı kararı olduğunu biliyoruz. Bkz. In re Nat’l Sec. Letters, No. 16-518 (JEB), Memorandum Opinion and Order (D.D.C. 25 Temmuz 2016), http://www.dcd.uscourts.gov/sites/dcd/files/16-518Opinion_Redacted.pdf; In re Grand Jury Subpoena for: [Redacted]@yahoo.com, 79 F. Supp. 3d 1091 (N.D. Cal. 2015); In re Nat’l Sec. Letter, No. CIV. JKB-15-1180, ___ F. Supp. 3d ___, 2015 WL 10530413 (D. Md. 17 Eylül 2015); In re Search Warrant for: [redacted]@hotmail.com, 74 F. Supp. 3d 1184 (N.D. Cal. 2014).

Ulusal güvenlik güncellemesi

Twitter, Twitter v. Lynch davasında ulusal güvenlik bağlamında şeffaflık mücadelesine devam etmektedir. Lynch davası, Twitter'ın hükümetten aldığı ulusal güvenlik belgesi miktarına ilişkin bilgileri yayınlama izni verilmemesine karşı Birinci Anayasa temelinde itiraz etmesidir. Twitter, yayınlamak istediği bilgilerin hükümet tarafından doğru şekilde gizli tutulmadığını savunmaktadır ve hükümetin sözde gizlilik kararlarıyla ilgili esasa ilişkin inceleme istemektedir. Twitter, sorunlu sayısal bilgileri şeffaflık raporuna dahil etmesine izin verecek bir yargı beyanı ve kararı elde etmek istemektedir. Twitter, esasa ilişkin incelemenin önümüzdeki aylarda başlamasını beklemektedir. Davanın sonraki adımları kış sezonundaki raporumuzda güncellenecektir.

ABD kaldırma talepleri

Rapor Kaldırma talepleri (mahkeme kararları) Kaldırma talepleri – (devlet kurumları, polis, diğer) Bir kısım içeriğin erişime engellendiği yüzde Rapor edilen hesaplar Erişime engellenen hesaplar Erişime engellenen Tweetler Hesaplar (TOS)

NOT: Bu raporlardaki veriler mümkün olduğunca kesin ve kapsamlıdır.

Rakamlar hakkında

Bu veriler, Twitter'daki içeriği kaldırma veya erişime engelleme konusunda ABD devlet kurumlarından aldığımız talepleri (ve rapor eden yetkililerden gelen yasa dışı içeriklere ilişkin diğer şikayetleri) içerir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bkz. kaldırma talepleri hakkındaki son rapor.