Bilgi talepleri

Bilgi talepleri genellikle cezai soruşturmalarla bağlantılı olarak dünya genelinde aldığımız hesap bilgisi hukuki taleplerini içerir.

Son rapor, hesap bilgileri için devlet kurumlarından ve devlet kurumları dışından aldığımız taleplerin sayısını ve bazı yönlerden uyduğumuz taleplerin yüzdesini içermektedir. Ayrıca, yalnızca acil durum ifşa talebi aldığımız ülkeler yıldızla (*) işaretlenmiştir.

(NOT: Yukarıdaki haritada yalnızca devlet kurumu bilgi talepleri hakkındaki veriler bulunmaktadır; devlet kurumlarından olmayan taleplere ilişkin veriler bulunmamaktadır.)

Dünya genelindeki bilgi talepleri

1 Tem - 31 Ara 2015
- -
- Requests
- Compliance
- Accounts Specified

Son rapor: Bilgi talepleri (devlet kurumu)

Bilgi talepleri (devlet kurumu) 1 Tem - 31 Ara 2015

Ülke Hesap bilgisi talepleri Bir kısım bilgilerin verilme yüzdesi Belirtilen hesaplar

NOT: Bu raporlardaki veriler mümkün olduğunca kesin ve kapsamlıdır. 

Rakamlar hakkında

2015 yılının ikinci yarısında devlet kurumlarından aldığımız hesap bilgisi talepleri,  önceki raporlama dönemine göre %27 daha fazla olmuş ve %4 daha az hesabı etkilemiştir.

Buna şu sekiz yeni ülkeden gelen talepler dahildir: Bangladeş, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Lüksemburg, Malta, Karadağ ve Nijerya. Twitter’ın Şeffaflık Raporu yayınlanmaya başladığından bu yana 70 farklı ülkenin devlet kurumlarından bilgi talebi aldık.

Twitter, sektör eğilimlerine ve Twitter'ın uluslararası alanda büyüyen erişimine paralel olarak, hesap bilgilerine yönelik devlet kurumu taleplerinde artış görmeye devam etmektedir. Bu artışın bir diğer nedeni de seçimler, doğal felaketler ve terör saldırıları gibi küresel olaylar olabilir.

Alınan toplam taleplerin %48'ini oluşturan ABD, en fazla talepte bulunan ülke olmaya devam etmektedir. Önceki raporlama dönemlerinden farklı olarak, devlet kurumlarından alınan toplam bilgi taleplerinin yaklaşık %13'ünü oluşturan Fransa en fazla talepte bulunan ikinci ülkedir. Son raporlama döneminden bu yana görülen bu %400'lük artış, başta Kasım ayındaki Paris saldırıları olmak üzere 2015 yılında Fransa'da yaşanan terör saldırıları dizisiyle ilişkilendirilebilir. Birleşik Krallık, Japonya ve Türkiye en çok talepte bulunan ülkeler listesindeki yerini korumaktadır.

Dipnotlar

Bunu yapmamız yasaklanmadıkça ya da talep, kullanıcı bildirim politikamızın istisnalarından biri kapsamında olmadığı sürece, hesap bilgilerine ilişkin taleplerden etkilenen kullanıcıları bilgilendiriyoruz.

‘Hesap bilgisi talepleri’ sütununda yıldız işareti (*) olan ülkeler yalnızca acil durum ifşa talepleri göndermiştir.

 • Acil durum ifşa talepleri hakkında daha fazla bilgi Kolluk Kuvvetleri için Kılavuzda bulunabilir.
 • Bu kategorideki ülkeler şunlardır: Bangladeş, Hırvatistan, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Finlandiya, İsrail, Kuveyt, Lübnan, Lüksemburg, Malezya, Maldivler, Nijerya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri.

‘Belirtilen hesaplar’, devlet kurumlarından aldığımız talepler kapsamında tanımlanan Twitter, Periscope ve Vine hesaplarını içermektedir.

 • Bu sayıya, yinelenen hesaplar veya mevcut olmayan ya da yanlış tanımlanmış hesaplara yönelik talepler dahil olabilir.

Çeşitli nedenlerle taleplere uymayabiliriz. Örneğin:

 • Bir Tweeti veya Twitter hesabını tanımlayamayan taleplere uymuyoruz.
 • Çok fazla geniş tutulan taleplerin daraltılmasını isteyebiliriz.
 • Kullanıcılar bilgilendirildikten sonra taleplere itiraz etmiş olabilir.
 • Diğer durumlarda, Twitter resmi ya da gayri resmi yollardan talebe karşı çıkabilir.

^ = ABD verileri kısmen, ABD kanunları kapsamında talepte bulunmuş olan yerel makamlara yardımcı olmak için farklı yabancı ülkelerdeki ABD Hukuki Ataşelerinden alınan talepleri içermektedir. Bu tür bir sınır ötesi işbirliğinin acil durumlarda gerçekleşme olasılığı çok yüksektir (örneğin, terör saldırılarından sonra).

Bilgi talepleri (devlet kurumu olmayan) 1 Tem - 31 Ara 2015

Ülke Hesap Bilgisi Talepleri Bir Kısım Bilgilerin Verilme Yüzdesi Belirtilen Hesaplar Bilgilendirilen Hesapların Yüzdesi

NOT: Bu raporlardaki veriler mümkün olduğunca kesin ve kapsamlıdır. 

Rakamlar hakkında

Hukuki belge aracılığıyla devlet kurumu olmayan taraflardan gelen hesap bilgisi taleplerini üçüncü kez ekledik. Ancak, bu raporda genel bir toplam yerine devlet kurumlarından alınmayan bilgi taleplerinin kaynaklarına ilişkin daha ayrıntılı bir görünüm sunulmaktadır. NOT: Buna bir kullanıcının kendi hesap bilgilerine yönelik talebi dahil değildir.

Bu raporlama döneminde, devlet kurumu olmayan taraflardan son rapora göre aynı sayıda talep aldık. Ancak, önceki raporlama döneminde %30 olan orana kıyasla bu hukuki belgelerin %21'ine yanıt olarak hesap bilgilerini verdik. Bu süre içinde iki yeni ülkeden talep aldık: Güney Kore ve İsveç.

İfade özgürlüğünü savunan

Twitter, kullanıcılarımızın adsız veya takma adla ifade özgürlüğünü yaşama hakkını savunmakta ve buna saygı göstermektedir. Örneğin, Haziran 2015'te Twitter birkaç adsız kullanıcının kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla ABD'den devlet kurumları dışında bir hukuki talep aldı. Twitter, başta adsız ifade özgürlüğü olmak üzere Birinci Anayasa ilkelerini temel alarak talebi geri çevirdi. Twitter, davacının Twitter'ı kullanıcıların hesap verilerini sağlamaya zorlama talebinin hakim tarafından reddedildiği olumlu bir karar aldı. Bu dava (Smythe v. Does 1-10), Twitter’ın kullanıcılarımızın gizliliğini koruma taahhüdünü ve daha geniş anlamda Twitter’ın ifade özgürlüğüne bağlılığını göstermektedir.

Dipnotlar

‘Devlet kurumu olmayan tarafları’, hesap sahibi veya bir hukuk davasındaki üçüncü taraf adına ya da bir ceza davasındaki sanık için hesap bilgilerini isteyen herhangi bir talep sahibi olarak tanımlıyoruz.

Devlet kurumu taleplerini işlememize benzer bir politika kapsamında, devlet kurumlarından gelmeyen hesap bilgisi taleplerini de hesap sahiplerine bildiriyoruz.

‘Belirtilen hesaplar", aldığımız (aldıysak) devlet kurumlarından gelmeyen talepler kapsamında tanımlanan Twitter, Periscope ve Vine hesaplarını içermektedir.

 • Bu sayıya, yinelenen hesaplar veya mevcut olmayan ya da yanlış tanımlanmış hesaplara yönelik talepler dahil olabilir.

Çeşitli sebeplerden ötürü taleplere uymayabiliriz. Örneğin:

 • Bir Tweeti veya Twitter hesabını tanımlayamayan taleplere uymuyoruz.
 • Çok fazla geniş tutulan taleplerin daraltılmasını isteyebiliriz.
 • Kullanıcılar bilgilendirildikten sonra taleplere itiraz etmiş olabilir.
 • Diğer durumlarda, Twitter resmi ya da gayri resmi yollardan talebe karşı çıkabilir.

Devlet kurumlarından gelmeyen talepler hakkında daha fazla bilgi, Twitter Verilerinize Erişim bölümündeki Yardım Merkezi sayfamızda bulunabilir.